Usluge

Zaštita okoliša

Odjel ekologije sastoji se od 2 odjela, Laboratorija za mjerenje emisija (LME) i Odsjeka za stakleničke plinova (OSP). Od travnja 2021. godine osnovan je novi odjel za stručne poslove civilne zaštite i zaštite okoliša.

Svaki odjel u sklopu svojih ovlaštenja dobivenih od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode obavlja usluge propisane rješenjima MZOIP-a, kao i konzultantske usluge.
Zaštita okoliša
usluge
reference